Muzeum Jana Kochanowskiego przystąpiło do programu Kulturalna szkoła na Mazowszu w 2024 roku


Kulturalna szkoła na Mazowszu 2024

Muzeum Jana Kochanowskiego przystąpiło do programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu" w 2024 roku!
Oferta skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych z Województwa Mazowieckiego.
Mogą one skorzystać z oferty wybranej instytucji kultury, w preferencyjnej cenie biletu 1 zł od jednego uczestnika!

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, karty zgłoszenia.
Program realizowany jest przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Program jest organizowany na terenie województwa mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół, podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, których siedziby są umiejscowione na terenie województwa mazowieckiego.
Grupę beneficjentów Programu stanowią także dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.
► Preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

Załączamy:
1. Aktualną treść Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” na 2024 rok.
2. Wykaz instytucji objętych programem, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3. Formularz zgłoszenia dla szkół do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Pliki do pobrania poniżej.
 

 

 

 

Pliki do pobrania

Tekst ujednolicony Programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu" 2024
Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”
Formularz zgłoszenia dla szkół do Programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu" 2024
Witryna muzeumkochanowski.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb.
Rozumiem