Muzeum Jana Kochanowskiego przystąpiło do programu Kulturalna szkoła na Mazowszu.


Kulturalna szkoła na Mazowszu

Muzeum Jana Kochanowskiego przystąpiło do programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu". 
Oferta skierowana jest do zorganizowanych grup szkolnych z Województwa Mazowieckiego.

Mogą one skorzystać z oferty wybranej instytucji kultury, w preferencyjnej cenie biletu 1 zł od jednego uczestnika.
► Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, karty zgłoszenia.
► Program realizowany jest przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program został zmieniony Uchwałą nr 1601/438/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 września 2023 r. wprowadzając do dotychczas obowiązującej uchwały nr 1992/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” następujące zmiany:
► rozszerzono grupę beneficjentów Programu o dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) tzw. „zerówki” wraz z opiekunami.
► preferencyjna cena biletu, o którym mowa w Programie, nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem danej instytucji kultury (np. w przypadku zwolnienia z opłaty wstępu dla dzieci do lat 7 lub w dniu, w którym wejście do instytucji kultury jest bezpłatne).

 

Załączamy:
1. Aktualną treść Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.
2. Wykaz instytucji objętych programem, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3. Formularz zgłoszenia dla szkół do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Pliki do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Tekst ujednolicony Programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu"
Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”
Formularz zgłoszenia dla szkół do Programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu"
Witryna muzeumkochanowski.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb.
Rozumiem