Deklaracja dostępności Strony internetowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie


Deklaracja dostępności

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie -Cyfrowy Czarnolas

 • Data publikacji strony internetowej: 04.04.2011r
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2022r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre zdjęcia lub dokumenty mogą mieć formę skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 26.03.2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.03.2022r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: : Dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
E-mail: sekretariat@muzeumkochanowski.pl
Telefon: 48 6772005


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Skargi i odwołania można kierować pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący Dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Adres: Czarnolas 36, 26-720 Policzna
E-mail: dyrektor@muzeumkochanowski.pl
Telefon: 48 6772005
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Czarnolas 36, 26-720 Policzna

Na teren Muzeum zapraszamy przez bramę główną. Po prawej stronie znajduje się Kordegarda, w której umiejscowiona jest kasa biletowa i toalety (w tym toaleta dla niepełnosprawnych). Na piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe. Do pomieszczeń administracyjno-biurowych prowadzą schody. Przy schodach brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna zostanie obsłużona przez urzędnika z dowolnego pokoju znajdującego się na parterze. 

Na terenie Muzeum nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podążając aleją główną dochodzimy do Dworu Jabłonowskich, w którym swoją siedzibę ma Muzeum Jana Kochanowskiego. Na parterze znajduje wystawa główna, w przyziemiach budynku wystawy towarzyszące. W budynku brak toalet dla zwiedzających. Z boku Muzeum znajduje się kaplica przydworska.

Przed bramą wjazdową do Muzeum znajduje się bezpłatny parking dla samochodów osobowych i autokarów.

Dojazd do obiektu jedynie własnym środkiem transportu.

Muzeum jest czynne w sezonie letnim (od 01 maja do 31 sierpnia) wt.-pt. 8.00-16.00; sob.-niedz. 10.00-18.00; w sezonie zimowym (od 01 września do 30 kwietnia) wt.-pt. 8.00-16.00; sob.-niedz. 09.00-16.00. Park muzealny czynny codziennie do zmierzchu.

Witryna muzeumkochanowski.pl używa ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Zbieramy również dane dotyczące odwiedzin naszej witryny. Są one w pełni anonimowe i pomagają nam dostosować naszą stroną do Twoich potrzeb.
Rozumiem